„Figură paradigmatică a poeziei actuale, posesor al unei opere durabile, de o forță a expresiei vizionare ieșite din comun” - Marin Mincu


[ bio-bibliografie ]
[
referinte ]
[
texte alese ]
[
galerie foto ]
[
carte de oaspeti ]

Tipologia tehnică și iconografică a statuetelor din colecția Ion Gheorghe
Statuetele poetului, betoanele arhaice – artefactele celei mai vechi civilizații ale planetei în opinia lui Ion Gheorghe, care i-au inspirat majoritatea cărților de versuri și eseuri, identificabile între siglele din monedele geto-dacilor, în toată plastica neolitică de mai târziu dar și în... sculpturile lui Brâncuși. Descoperite de Ion Gheorghe de-a lungul timpului în necropola din marginea satului Sărățeanca, la poalele Dealului Istrița, în punctul numit de localnici absolut fără nici o prejudecătă academică „La urma vacii” din foarte simplul motiv că piatra care marchează zona are imprimată în clar o urmă ancestrală asemănătoare celei lăsate de o femelă de cerb, eveniment survenit probabil cu milioane de ani în urmă, pe când gresiile se aflau încă în stadiul de „aluat”. Mai multe amănunte despre această inedită și contestată de către școala oficială colecție de megaliți – în postfața cărții „Cogaioanele – Munții Marilor Pontifi”...
    ◊ Imagini din vara 2005, respectiv 2010 – acasă la Sărățeanca și pe dealul Istrița (Foto: Lucian Mănăilescu) 

 

 [index]  [bio-bibliografie[ referinte ]  [ texte alese ]  [ galerie foto ]  [ carte de oaspeti ]